Liveroolipelaaminen

Live Action Role Play (LARP)

Englanninkielestä terminä tuttu live action roleplay (LARP) on roolipelaamista tositilanteessa. Liveroolipelitapahtumaan osallistuvat pelaajat omaksuvat heille annetun tai yhdessä luodun roolin, jota he esittävät kuin olisivat itse tämä fiktiivinen henkilö. Liveroolipeleillä on lähes kaikissa tapauksissa erillinen järjestystiimi, joka kirjoittaa esijuonen ja pelaajahahmot sekä tekevät tarvittavat käytännön järjestelyt.

Liveroolipeliä voi käyttää moniin tarkoituksiin. Life Beyond -maailmaan sijoittuvat larpit ovat olleet pohjimmiltaan kokemushakuisia ja viihteellisiä. Life Beyond -larppeja on järjestetty jo vuodesta 2007 ja ne ovat olleet pääosin kaupungissa pelattavia useamman päivän kestäviä intensiivisiä tapahtumia 20 - 40 osallistujalla. Ominaista peleille on ollut pelaajalähtöinen hahmonluonti (hahmot luodaan pelaajan ja järjestäjien vuoropuheluna), pitkään kehitetty rikas maailma ja kokeilevat metatekniikat.

Nordic Larp

Life Beyond seuraa vahvasti Nordic Larp -perinnettä, johon kuuluu muun muassa immersion tavoittelu ja kokemushakuisuus. Lue lisää osoitteesta www.nordiclarp.org.